Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Logo .be
 • Dagen
  0
 • Uren
  0
 • Minuten
  0
 • Seconden
  0

Colloquium over de opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken op lokaal niveau

Datum

: 04/10/2019

Uur

: 09:30 tot 16:30

Plaats

: Auditorium Storck

Adres

: Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel Bereikbaarheid

E-mail
Telefoon

: 022334294

Website
Vertaling

: Simultane vertaling is beschikbaar in het Frans en het Nederlands.

Documenten

Er zijn geen documenten voor dit event beschikbaar.

Beschrijving Tonen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bracht een toolkit uit rond gedwongen huwelijken gericht aan ambtenaren van de burgerlijke stand. De toolkit beoogt de verbetering van de opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand, alsook de versterking van de samenwerking en het netwerk tussen sectoren (gemeentes, politie, justitie en hulpverlening) op lokaal niveau om de problematiek van gedwongen huwelijken aan te pakken.

In het verlengde van deze toolkit, organiseert het Instituut een gratis colloquium over de opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken en de verbetering van de intersectorale samenwerking (gemeentes, politie, justitie en hulpverlening) op lokaal niveau.
Het doel van dit colloquium is om de toolkit te presenteren aan een breed publiek dat met dergelijke (potentiële of feitelijke) situaties wordt geconfronteerd en om de uitwisseling van praktijken en ervaringen tussen de verschillende sectoren te bevorderen.

Programma Tonen

09:30

Onthaal

10:00

Welkomstwoord

10:10

Omzendbrief rond het beleid inzake onderzoek en vervolging van daarmee verband houdend geweld als instrument ter bestrijding van gedwongen huwelijken (COL 06/2017)

Anne Wallemacq, substituut parket procureur des Konings van Luik, Jeugd en Burgerlijke Stand

10:20

Gedwongen huwelijken: benadering van het fenomeen vanuit een sociologisch perspectief en vanuit de praktijk

Katrien De Koster, GAMS België vzw

10:50

Voorstelling van de meldcode rond gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke stand

Nicolas Belkacemi, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

11:00

De opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken op het niveau van de ambtenaren van de burgerlijke stand in Frankrijk: ervaring en praktijk op lokaal niveau

Ernestine Ronai,verantwoordelijke van het Departementaal Observatorium Geweld tegen Vrouwen van Seine-Saint-Denis

11:30

De opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken op het niveau van de ambtenaren van de burgerlijke stand in Nederland: ervaring en praktijk op lokaal niveau

Léon Evers, ambtenaar van de burgerlijke stand van Roermond, docent personen- en familierecht en internationaal privaatrecht voor burgerzaken en lid van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

12:00

Vraag en antwoord

12:30

Lunch

13:30

De rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand: uitwisseling van ervaringen, situaties en moeilijkheden op lokaal niveau

René Van Rompaey, afdelingschef burgerlijke stand en deskundige rechtspraktijk, stad Antwerpen / Mariam El Hamidine, schepen van de gemeente Vorst, Burgerlijke Stand – Bevolking

14:00

Rondetafel over de samenwerking tussen sectoren op lokaal niveau

Moderator: Marijke Weewauters, afdelingshoofd van het federaal steunpunt voor gendergerelateerd geweld bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen // Deelnemers: Christophe Taburiaux, hoofdinspecteur van politie Brussel, Elsene / Juliette Gillot, hoofdinspecteur van politie Brussel, Elsene / Melahat Aydin, consulent leidinggevende van het team Cel Schijnrelaties, stad Gent / Anne Wallemacq, substituut parket procureur des Konings van Luik / Michelle Waelput, voorzitster van de vzw Violences & Mariages Forcés in Bergen / Fatiha Saïdi, eresenatrice / Christine Jama, directrice Voix de femmes Frankrijk

15:30

Vraag en antwoord

16:00

Conclusie en aanbevelingen

Marijke Weewauters, afdelingshoofd van het federaal steunpunt voor gendergerelateerd geweld bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

16:15

Slotopmerking

Beoordelen

Was u aanwezig op dit event? Mogen wij u vragen om dit event te beoordelen. Uw mening zorgt ervoor dat wij in de toekomst nóg beter kunnen doen!

Verplicht in te vullen