Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Logo .be
  • Dagen
  • Uren
  • Minuten
  • Seconden

Colloquium over de opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken op lokaal niveau

Datum

: 04/10/2019

Uur

: 09:30 tot 16:30

Plaats

: Auditorium Storck

Adres

: Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel Bereikbaarheid

E-mail
Telefoon

: 022334294

Website
Vertaling

: Simultane vertaling is beschikbaar in het Frans en het Nederlands.

Beschrijving

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bracht een toolkit uit rond gedwongen huwelijken gericht aan ambtenaren van de burgerlijke stand. De toolkit beoogt de verbetering van de opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand, alsook de versterking van de samenwerking en het netwerk tussen sectoren (gemeentes, politie, justitie en hulpverlening) op lokaal niveau om de problematiek van gedwongen huwelijken aan te pakken.

In het verlengde van deze toolkit, organiseert het Instituut een gratis colloquium over de opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken en de verbetering van de intersectorale samenwerking (gemeentes, politie, justitie en hulpverlening) op lokaal niveau.
Het doel van dit colloquium is om de toolkit te presenteren aan een breed publiek dat met dergelijke (potentiële of feitelijke) situaties wordt geconfronteerd en om de uitwisseling van praktijken en ervaringen tussen de verschillende sectoren te bevorderen.

Programma

09:30

Onthaal

10:00

Welkomstwoord

10:10

Omzendbrief rond het beleid inzake onderzoek en vervolging van daarmee verband houdend geweld als instrument ter bestrijding van gedwongen huwelijken (COL 06/2017)

Anne Wallemacq, Subsitut Parquet Procureur du Roi de Liège, Jeunesse état civil

10:20

Gedwongen huwelijken: benadering van het fenomeen vanuit een sociologisch perspectief en vanuit de praktijk

Katrien De Koster, GAMS België vzw

10:50

Voorstelling van de meldcode rond gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke stand

Nicolas Belkacemi, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

11:00

De opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken op het niveau van de ambtenaren van de burgerlijke stand in Frankrijk: ervaring en praktijk op lokaal niveau

Ernestine Ronai, Responsable de l’Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes

11:30

De opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken op het niveau van de ambtenaren van de burgerlijke stand in Nederland: ervaring en praktijk op lokaal niveau

Léon Evers, ambtenaar van de burgerlijke stand van Roermond, docent personen- en familierecht en internationaal privaatrecht voor burgerzaken en lid van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

12:00

Vraag en antwoord

12:00

Lunch

13:30

De rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand: uitwisseling van ervaringen, situaties en moeilijkheden op lokaal niveau

René Van Rompaey, stad Antwerpen, Dienst schijn- en gedwongen relaties / Mariam El Hamidine, échevine de la commune de Forest, Etat Civil – Population

14:00

Rondetafel over de samenwerking tussen sectoren op lokaal niveau

Moderator: Marijke Weewauters, afdelingshoofd van het federaal steunpunt voor gendergerelateerd geweld bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen // Deelnemers: Riet Verstraeten, politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, hoofdinspecteur / Anne Ducarme, politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, inspecteur / Melahat Aydin, stad Gent, adviseur / Anne Wallemacq, parket van Luik, Substituut-Procureur des Konings / Michelle Waelput, voorzitster van de vzw Violences & Mariages Forcés in Bergen / Fatiha Saïdi, Senatrice honoraire

15:30

Vraag en antwoord

16:00

Conclusie en aanbevelingen

Marijke Weewauters, afdelingshoofd van het federaal steunpunt voor gendergerelateerd geweld bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

16:15

Slotopmerking

Inschrijven

Gelieve u in te schrijven d.m.v. het formulier. Eén inschrijving per persoon a.u.b.

Na de inschrijving krijgt u een bevestingsmail toegestuurd. 3 dagen voor de start van het event krijgt u een herinneringsmail.

Status

: Open voor inschrijving

Maximum plaatsen

: 150

Verplicht in te vullen
Verplicht in te vullen
Verplicht in te vullen